19.11.2020

WHATCITY?: Brownfieldy prieskum

Ako môžu brownfieldy pomôcť budovať spoločnosť.

Zahusťovanie mesta má pozitívne environmentálne efekty – skracovanie denných ciest, znižovanie emisií CO2, nezaberanie ornej pôdy, mesto nerastie do šírky, menšie náklady na infraštruktúru.


Zahusťovanie je však ekologické len dovtedy, kým miera zabudovanej energie do budov nie je väčšia ako energetické úspory, ktoré takáto zástavba prináša. Zároveň by sme kvôli zahusťovaniu nemali prichádzať o zeleň v meste, nemala by kolabovať doprava.

Ako tieto dva faktory vybalansovať? Na sledovanie energetických bilancií brownfieldov by mal myslieť dobre vytvorený územný plán. Urbánni ekonómovia by mali pri tvorbe, okrem iných vrstiev, rátať aj s ekologickými dôsledkami výstavby.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben