Utorok, 26.03.19 | Bratislava

Workshop: Ako urobiť eurovoľby pre ľudí atraktívnejšie?

Slovensko je, čo sa týka účastní na voľbách do Európskeho parlamentu, smutným rekordmanom. Účasť na eurovoľbách je u nás najnižšia z celej EÚ a v roku 2014 dosiahla len približne 13 percent. Je možné komunikovať európske témy zaujímavým spôsobom? Čo robia politické strany, inštitúcie a média pre zvýšenie účasti? Ako môžeme prekonať smutný rekord, ktorý dosiahlo Slovensko v roku 2014? Aj týmito otázkami sa zaoberal workshop, ktorý 26.marca 2019 zorganizoval portál Euractiv.sk spoločne s FES SK, Zastúpením EK a Kanceláriou EP v SR.

Do diskusie o efektívnosti kampaní pred eurovoľbami, o dôvodoch nízkej účasti, zodpovednosti  médií a ďalších aktérov, politických strán a samotných lídrov/-iek a ďalších kandidátov/-iek sa zapojili vedúci zastúpenia EK v SR L. Miko, komunikačný expert D. Luca z Bruselu, aktivista J. Rizman, redaktorka RTVS Ľ. Vírostková, P. Baboš z Katedry politológie FFUK, S. Mellak z Kancelárie EP v SR, ako aj náš kolega z FES SK R. Žanony.

Podľa Juraja Rizmana, komunikačného experta a dlhoročného aktivistu, musí mať úspešná kampaň jasný odkaz, autentického nositeľa, a dávať ľuďom konkrétnu možnosť zmeny.

Lucia Vírostková, ktorá dnes pracuje vo verejnoprávnej RTVS, si myslí, že správy z Európskej únie majú na Slovensku dostatočný priestor, minimálne vo verejnoprávnych médiách. Dôvody nezáujmu voličov o eurovoľby preto nemožno hľadať v práci médií.

Podľa Roberta Žanonyho z kancelárie FES na Slovensku, ktorý v minulosti organizoval viacero kampaní kandidátov, či politických strán  je potrebné ľudí pred eurovoľbami mobilizovať jednoduchým konfliktom: za a proti. Navyše, jasný súboj pro-európskych a proti-európskych síl sa dnes ukazuje ako nosný politický konflikt blížiacich sa volieb. Dva mesiace pred voľbami už podľa neho nie je čas na vysvetľovanie, či diskutovanie. Bezprostredne pred voľbami je potrebné mobilizovať ľudí na jednej nosnej emócii.

Výsledky prieskumov voličských nálad pred eurovoľbami, ktoré naznačujú, že účasť na eurovoľbách na Slovensku by mala byť tento rok vyššia, predstavil Pavol Baboš z Katedry politológie, Filozofickej fakulty UK. Upozornil však aj na to, že existujú výrazne rozdiely medzi regiónmi. Na západe krajiny sa chystá voliť až 40 voličov, zatiaľ čo na juhovýchode je to menej ako polovica.

Soňa Mellak z Kancelárie Európskeho parlamentu priblížila informačnú a aktivizačnú kampaň EP „Tentoraz idem voliť“, ktorá sa zameriava najmä na mladých ľudí. V tejto súvislosti bola vytvorená aj séria videí, v ktorých k účasti na voľbách vyzývajú influenceri.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať už o necelé dva mesiace. Pozornosť sa doteraz sústredila na kampaň prezidentskú.  Jednotlivé politické strany však postupne predstavujú kandidátky a volebné programy. Objavujú sa aj rôzne aktivity inštitúcií, ktoré majú posilniť účasť na voľbách. 

Pre záujemcov a záujemkyne, ktorí by sa chceli dozvedieť o tejto téme viac, prikladáme linky na článok, videoanketu ako aj podcast portálu euractiv.sk.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben