Pondelok, 26.06.17 - Utorok, 27.06.17 | Bratislava, Malacky

Zosúladenie pracovného a rodinného života – pracovné semináre v Bratislave a Malackách

V dňoch 26. – 27. júna 2017 sa konali dva semináre, ktoré sa zaoberali tematikou zosúladenia rodinného a pracovného života.

Na informačnom seminári sa v priestoroch bývalého mestského úradu v Malackách diskutovalo o možnostiach zosúladenia pracovného a rodinného života na miestnej úrovni. Podujatie otvorili riaditeľka Národneho centra pre rovnosť príležitostí Anna Klimáčková, primátor mesta Malacky Juraj Říha a Anna Mondeková z Odboru pre rovnosť príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Následne sa konala prezentácia vedúcej oddelenia stratégie pre rodinu a poradenské služby pre mládež mesta Wolfsburg Kathrin Mohrs. Referovala o dobrých skúsenostiach mesta Wolfsburg vo vytváraní miestnych partnerstiev zameraných na zlepšenie podmienok zamestnanosti a kvality života osôb s rodinnými a opatrovateľskými povinnosťami. Na záver Jitka Dvořáková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sumarizovala možnosti, s pomocou ktorých by sa program zosúladenia pracovného a rodinného života dal financovať na Slovensku.

Na ďalší deň sa o týchto témach konal pracovný seminár v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, kde boli prezentované príklady dobrej praxe z Nemecka. Riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Oľga Pietruchová a riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová zúčastnených oboznámili so súčasnou situáciou ohľadom možností zosúladenia práce a rodiny na Slovensku. V kontraste k tomu vystúpili odborníci na túto tému z Nemecka – Eike Alexander Letocha zo Spolkového ministerstva pre rodinu, seniorov, ženy a mládež a taktiež Kathrin Mohrs z mesta Wolfsburg, ktorí prezentovali príklady ako sa daná problematika rieši v Nemecku.

Podrobnejšie informácie o priebehu podujatia nájdete v priložených programoch a taktiež v spravodajskom zázname televízie RTVS (od min. 14:35).

Miesto konania: Bratislava, Malacky

Partneri: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Mestský úrad Malacky

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben