10.12.2017

Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života - ako na to?

Téma zosúlaďovania práce a rodiny sa postupne stáva predmetom záujmu a diskusií aj na Slovensku. Z toho dôvodu sme v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národným centrom pre rovnosť príležitostí a Inštitútom pre výskum práce a rodiny vydali zborník, ktorý sa ako jeden z prvých slovenských publikácií venuje danej téme.

 

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť cez odkaz v prílohe.

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben