Impresum

Vydavateľ

Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.
zastúpenie v Slovenskej republike
Maróthyho 6
811 06  Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Činnosť Friedrich-Ebert-Stiftung
bola povolená na základe osvedčenia Ministerstva vnútra SR
č. 203/2-94/1004 zo 4. marca 1994.

nach oben