Publikácie

Daubner, Peter; Homer, Zuzana

Plošné testovanie na Covid-19 v Slovenskej Republike

Príbeh riskantnej politickej hry
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (150 KB, PDF-File)


Daubner, Peter; Homer, Zuzana

Mass Covid-19 testing in Slovak Republic

The tale of a risky political ploy
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (110 KB, PDF-File)


Toman, Jozef

Individuálne pracovné právo IV

Zodpovednost' za škodu a bezdôvodné obohatenie. Diel II: Osobitná zodpovednosİ zamestnanca za škodu Spôsob a rozsah náhrady škody
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (1,5 MB PDF-File)


Program vlády 2020 - 2024: pohl'ad zl'ava

Alexander Ač, Milan Ftáčnik, Radovan Geist, Daniel Gerbery, Antom Marcinčin, Juraj Marušiak, Patrik Palacka, Brigita Schmögnerová, Daniel Škobla, Monika Uhlerová. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike, 2020<
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (1,5 MB, PDF-File)


Uhlerová, Monika

Koronakríza a odbory na Slovensku

Vybrané sociálne a ekonomické súvislosti koronakrízy optikou odborov
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (200 KB, PDF-File)


Schulten, Thorsten; Müller, Torsten

Kurzarbeit (kompenzačná dávka pri zníženom príjme) v období koronakrízy

Aktuálne pravidlá v Nemecku a v Európe
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (360 KB, PDF-File)


Toman, Jozef

Individuálne pracovné právo IV

Zodpovednost' za škodu a bezdôvodné obohatenie. Diel I: Prevencia zodpovednost' za škodu : všeobecná zodpovednost' zamestnanca za škodu
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (1,7 MB, PDF-File)


Weber, Enzo

Digitálne sociálne zabezpečenie

Koncepcia sociálneho zabezpečenia pri práci pre digitálne platformy
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (1,7 MB, PDF-File)


Slovensko 1989-2019: Budujeme férovú krajinu?

Prepis diskusného fóra pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie novembra 1989
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (9,5 MB, PDF-File)


Zamkovský, Juraj; Ftáčnik, Milan

Zelená lokálna energia - cesta pre Slovensko

udržatel'ná a sebestačná regional'ná a lokálna energetika nevznikne spontánne
Bratislava, 2020

Stiahnuť publikáciu (9,5 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben