Publikácie

Pohl'ady na obchod so ženami

(s použitím príspevkov účastníčok a účastníkov Konferencie Pohl'ady na Obchod so Ženami, Bratislava apríl 2000
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2700 KB, PDF-File)


Ehrke, Michael

Tretia cesta a európska sociálna demokracia

autor: Michael Ehrke. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1650 KB, PDF-File)


Právna úprava politických strán

materiály z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. - 15. januára 2000 v Piešt'anoch
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (10800 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Kárász, Pavol ; Tomasta, Pavel

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 2000

Pavol Kárász ; Pavol Kárśz ml. ; Pavel Tomasta. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3140 KB, PDF-File)


Vlach, Jiří; Ursíny, Dušan; Sičáková, Emília

Ako postupovat' v procese verejného obstarávania

praktický návod pre obstarávatel'ov a uchádzačov v systéme verejného obstarávania podl'a zákona NR SR č. 263
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2290 KB, PDF-File)


Verejné obstarávanie na Slovensku

(úvahy pre d'alší rozvoj)
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3540 KB, PDF-File)


Perspektívy spolupráce nemeckých a slovenských MVO

2. Konferencia Slovenských a Nemeckých Mimovládnych Organizácií, 11.-13. máj 2000, Bratislava = Perspektiven der Zusammenarbeit deutscher und slowakischer NRO
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (6780 KB, PDF-File)


Population development in the Slovak Republic 1999

Institute of Information and Statistics, Demographic Research Centre. [Authors: Jana Chovancová-Marenčáková ...]. - Bratislava, 2000<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (6070 KB, PDF-File)


Slovensko-Mad'arský Seminár Otázky Bezpečnostej a Obrannej Stratégie v Kontexte Strategickej Koncepcie NATO

(Dunajská Streda, 10.-11.2.2000)
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1870 KB, PDF-File)


Korba, Matúš; Kmec, Vladimír

Civilno-vojenské vzt'ahy a scenáre ich vývoja v SR

Matúš Korba ; Vladimír Kmec. - Bratislava : Slovenská Spoločnost' pre Zahraničnú Politiku [u.a.], [2000]<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4520 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben