Publikácie

Europe in motion

society, labour market and sustainability in the age of migration ; collection of papers from the 3rd Forum of Social Sciences PhD Students International Seminar, Bratislava, June 18-20 2009
Bratislava, 2010

Stiahnuť publikáciu (3,9 MB PDF-File)


Searching for new momentum in EU-Russia relations

agenda, tools and institutions
Bratislava, 2010

Stiahnuť publikáciu (2,1 MB PDF-File)


Ondruška, Peter; Spanik, Vlado

Die Entwicklung der Gewerkschaften in der Slowakischen Republik 2008

zusammengestellt von Peter Ondruška und Vlado Spanik. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008<
Bratislava, 2009

Stiahnuť publikáciu (323 KB, PDF-File)


Škobla, Daniel; Leončikas, Tadas; Štěpánsková, Martina

Etnicita ako štatistický ukazovatel' pri monitorivaní životných podmienok a diskriminácie

analytická správa a odporúčania pre Slovenskú Republiku
Bratislava, 2008

Stiahnuť publikáciu (310 KB, PDF-File)


"New" Europe and challenges of sustainable development

Collection of papers from the 2nd Forum of Social Sciences PhD Students, international seminar, Bratislava, June 5-8, 2008
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (6 MB PDF-File)


Collection of papers from the 1st PhD Students' International Conference "my-PhD"

Bratislava, Slovak republik, April 13.-14. 2007
Bratislava, 2007, 2008

Stiahnuť publikáciu (4,2 MB, PDF-File)


Riadenie systému sociálneho zabezpečenia

praktická príručka pre členov samosprávnych orgánov inštitúcií sociálneho zabezpečenia v Strednej a Východnej Európe
Bratislava, 2006, 2007

Stiahnuť publikáciu (920 KB, PDF-File)


Európska Únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti

zbornik z odborných seminárov v Prešove a v Bratislave
Bratislava, 2006, 2007

Stiahnuť publikáciu (830 KB, PDF-File)


Filadelfiová, Jarmila; Gerbery, Daniel; Škobla, Daniel

Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

[autori: Jarmila Filadelfiová ; Daniel Gerbery ; Daniel Škobla]. - Bratislava : United Nations Development Programme, Europe and the CIS, Bratislava Regional Centre, 2006<
Bratislava, 2007

Stiahnuť publikáciu (2,6 MB, PDF-File)


Oly[m]piáda l'udských práv

(príručka pre učitel'ov)
Bratislava, 2007

Stiahnuť publikáciu (280 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben