Publikácie

The future of employment in the car sector

Four country perspectives from Central and Eastern Europe
Prag, 2019

Stiahnuť publikáciu


Martišková, Monika

Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku

Monika Martišková, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI). - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike, Október 2018<
Bratislava, 2019

Stiahnuť publikáciu (2 MB, PDF-File)


Ftáčnik, Milan

Viac dostupného nájomného bývania na Slovensku. Ako na to?

Výstup projektu Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, pod vedením odborného garanta, bývalého primátora hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike, 2018<
Bratislava, 2019

Stiahnuť publikáciu (200 KB, PDF-File)


Poláčková, Zuzana

Uloha slovenskej sociálnej demokracie v procese etablovania sa a vzniku prvej ČSR

Zuzana Poláčková. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung - zastúpenie v SR, 2018<
Bratislava, 2019

Stiahnuť publikáciu (2,9 MB PDF-File)


Žanony, Robert

Koniec verejnosti?

Ako technológie ohrozujú demokraciu
Bratislava, 2019

Stiahnuť publikáciu (260 KB, PDF-File)


Žul'ová, Jana; Švec, Marek

GDPR a ochrana záujmov zamestnanca

Jana Žul'ová - Marek Švec. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung zastúpenie v Slovenskej republike, 2018<
Bratislava, 2019

Stiahnuť publikáciu (2,3 MB PDF-File)


Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo

Marek Švec, Martin Bulla (eds.). - [Bratislava] : Friedrich Ebert Stiftung zastúpenie v SR, 2018<
Bratislava, 2019

Stiahnuť publikáciu (6 MB, PDF-File)


Zosúlad'ovanie pracovného a rodinného života ako nástroj na zvýšenie miery zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami

Zborník zo seminárov "Zosúladenie pracovného a rodinnného života - prezentácia dobrej praxe z Nemecka" organizovaných FES v dnoch 26-27.6.2017 v Malackách a v Bratislave. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2017<
Bratislava, 2018

Stiahnuť publikáciu (2 MB PDF-File)


Olšovská, Andrea

Kolektívne pracovné právo s praktickými prípadmi

Andrea Olšovská a kolektív. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej repubike, 2017<
Bratislava, 2018

Stiahnuť publikáciu (16 MB PDF-File)


Právne nástroje odmenovania v 21. storočí

Marek Švec, Martin Bulla (eds.). - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2017<
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (1,4 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben