Publikácie

Bárány, Eduard

Právna úprava politických strán na Slovensku

Eduard Bárány. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2500 KB, PDF-File)


Forrová, Magda

Programy Európskej Komisie na Slovensi

súčasný stav a perspektívy
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1980 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1999

Pavol Kárász ; Juraj Renčko. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2440 KB, PDF-File)


Róm znamená: človek

diskusia v Čilistove o pálčivom probléme
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1680 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Pala, Radovan

Možnosti vývoja regiónov Slovenska

Pavol Kárász : Pavol Kárász ml. ; Radovan Pala. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (6480 KB, PDF-File)


Rusnák, Urban

Register pracovísk venujúcich sa zahraničnej politike a medzinarodným vzt'ahom v Slovenskej Republike 1999

[autor projektu: Urban Rusnák]. - Bratislava : Slovenský Inštitút Medzinárodmých Študií [u.a.], 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3330 KB, PDF-File)


Euroatlantické spojenectvo v podmienkach budovania európskej bezpečnostnej štruktúry

Medzinárodná Konferencia na Tému Euroatlantické Spojenectvo v Podmienkach Budovania Európskej Bezpečnostnej Štruktúry, Bratislava, 1.-2. júla 1999
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5280 KB, PDF-File)


Risks and threats in Central Europe for the 21st century

impact on the defense forces ; the International Conference Risks and Threats in Central Europe for the 21st Century and Their Possible Impact on the Defence Forces, Častá-Papiernička, November 26-27, 1998
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5250 KB, PDF-File)


The Euro-Atlantic alliance under the conditions of building European security structure

International Conference The Euro-Atlantic Alliance under the Conditions of Buildung European Security Structure
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4870 KB, PDF-File)


Stredoeurópska spolupráca a jej bezpečnostná dimenzia

Medzinárodný Seminár na Tému Stredoeurópska Spolupráca a Jej Bezpečnostná Dimenzia, Bratsilava, 11.11.1999
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3420 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben