Publikácie

Malová, Darina; Čambáliková, Monika

Čo vieme a nevieme o reprezentácii záujmov na Slovensku?

Darina Malová ; Monika Čambáliková. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2380 KB, PDF-File)


The geopolitical position of Central Europe

development tendencies in the 21st centruy ; the International Conference Geopolitical Position of Central Europe after the Madrid Summit and Development Tendencies in the 21st Century, Častá-Papiernička, June 4-5, 1998
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5270 KB, PDF-File)


Duleba, Alexander; Lukáč, Pavol; Wlachovský, Miroslav

Foreign policy of the Slovak Republic

starting points, present situation and prospects
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3320 KB, PDF-File)


Seminar Nová Bytová Politika

Zborník vystúpení zo Seminára: Nová Bytová Politika

Bratislava 5. decembra 1997 ; pre internú potrebu vydala Nadácia Ladislava Novomeského s prispením Nadácie Friedricha Eberta
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1750 KB, PDF-File)


Bárány, Eduard

Aký volebný systém pre Slovensko?

Eduard Bárány. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1997<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1740 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1997

Pavol Kárász ; Juraj Renčko. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1997<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1930 KB, PDF-File)


Lubyová, Martina

Dôchodkové zabezpečenie v Slovenskej republike v kontexte európskych dôchodkových systémov a ich súčasných reforiem

Martina Lubyová. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1997<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2210 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Aktuálne problémy mzdového vývoja v ekonomike Slovenska

Pavol Kárász ; Juraj Renčko. - Bratislava : Konfederácia Obdorových Zv̈azov [u.a.], 1997<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2050 KB, PDF-File)


Lubyová, Martina

Aktívna politika trhu práce v Slovenskej Republike

Martina Lubyová. - Bratislava : CPHR, 1997<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3470 KB, PDF-File)


She and he in Slovakia

gender issues in public opinion
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5015 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben