Publikácie

Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike

Friedrich-Ebert-Stiftung .... - Bratislava, 1996<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5190 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1996

Pavol Kárász ; Juraj Renčko ; Iveta Pauhofová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1996<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2310 KB, PDF-File)


Dauderstädt, Michael

Cesta strednej Európy z postkomunistického tunela do európskej hmly

Michael Dauderstädt. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1996<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1120 KB, PDF-File)


Lubyová, Martina

Systém dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike

Martina Lubyová. - [Bratislava] : Nadácia Friedricha Eberta, 1996<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2450 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1996

Pavol Kárász ; Juraj Renčko ; Iveta Pauhofová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1996<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2380 KB, PDF-File)


Lubyová, Martina

Pension security system in the Slovak Republik

Martina Lubyová. - [Bratislava] : Friedrich Ebert Foundation, 1996<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2580 KB, PDF-File)


Lukáč, Pavol

Súčasná podoba slovensko-nemeckých bilaterálnych vzt'ahov

náčrt vývinu a stavu problematiky
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4250 KB, PDF-File)


Dauderstädt, Michael; Lippert, Barbara

K rozšíreniu Európskej Únie na východ

Michael Dauderstädt ; Barbara Lippert. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1995<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1290 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta

Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 1995 z pohl'adu komunálnej sféry

Pavol Kárász ; Juraj Renčko ; Iveta Pauhofová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1995<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1810 KB, PDF-File)


Vladárová, Marta

Tripartizmus ako forma sociálneho dialógu na Slovensku

Marta Vladárová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 1995<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3120 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben