Publikácie

Kolesárová, Jana; Lendacký, Marek

Dôchodková reforma v Čile

podnet pre diskusiu na Slovensku
Bratislava, 2003, 2007

Stiahnuť publikáciu (510 KB, PDF-File)


Bednárik, Rastislav; Danihel, Miroslav; Sihelský, Ján

Nelegálna práca v podmienkach slovenskej spoločnosti

Rastislav Bednárik ; Miroslav Danihel ; Ján Sihelský. - [Bratislava] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2003<
Bratislava, 2003, 2007

Stiahnuť publikáciu


Riziká a dopady daňovej reformy

seminar ; Bratislava, 30. októbra 2003
Bratislava, 2003, 2007

Stiahnuť publikáciu


Fultz, Elaine

Dôchodková reforma v maďarsku a pol'sku

prehl'ad a porovnanie
Bratislava, 2003, 2007

Stiahnuť publikáciu


Sičáková, Emília; Zemanovičová, Daniela

Politické strany a financie - tajomstvo alebo dôvera?

Emilia Sičáková-Beblavá ; Daniela Zemanovičová. - Bratislava : TIS, 2002<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3060 KB, PDF-File)


Fórum o Súdnej Reforme

[9. september 2002, Bratislava ; semináry buletín ; (diskusia odborníkov s politikmi o tom, čo bude musiet' urobit' budúca vláda v oblasti súdnictva)]
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2630 KB, PDF-File)


Bodnárová, Bernardína; Filadelfiová, Jarmila

Domáce násilie na Slovensku

priebežná správa z výskumu
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (9640 KB, PDF-File)


Stiegler, Barbara

Ako uplatňovat' rodové hl'adisko

aspekty stratégie Európskej únie
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1500 KB, PDF-File)


Digitálni štúrovci

Peter Sýkora (ed.). Infovek Projekt .... - Bratislava, 2002<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5220 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben