Publikácie

Otázky bezpečnostnej politiky a bezpečnostej stratégie v kontexte strategickej koncepcie NATO

Medzinárodný Seminár na Tému Otázky Bezpečnostnej Politiky a Bezpečnostej Stratégie v Kontexte Strategickej Koncepcie NATO, Častá-Papernička, 20.-31.3.2000
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4600 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Pala, Radovan

Development possibilities of regions of the Slovak Republik

Pavol Kárśz ; Pavol Kárśz ml. ; Radovan Pala. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4600 KB, PDF-File)


Premeny

príručka pre novinárov a ich organizácie
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2780 KB, PDF-File)


Bárány, Eduard

Právna úprava politických strán na Slovensku

Eduard Bárány. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2500 KB, PDF-File)


Forrová, Magda

Programy Európskej Komisie na Slovensi

súčasný stav a perspektívy
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1980 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1999

Pavol Kárász ; Juraj Renčko. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2440 KB, PDF-File)


Róm znamená: človek

diskusia v Čilistove o pálčivom probléme
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1680 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Pala, Radovan

Možnosti vývoja regiónov Slovenska

Pavol Kárász : Pavol Kárász ml. ; Radovan Pala. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (6480 KB, PDF-File)


Rusnák, Urban

Register pracovísk venujúcich sa zahraničnej politike a medzinarodným vzt'ahom v Slovenskej Republike 1999

[autor projektu: Urban Rusnák]. - Bratislava : Slovenský Inštitút Medzinárodmých Študií [u.a.], 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3330 KB, PDF-File)


Euroatlantické spojenectvo v podmienkach budovania európskej bezpečnostnej štruktúry

Medzinárodná Konferencia na Tému Euroatlantické Spojenectvo v Podmienkach Budovania Európskej Bezpečnostnej Štruktúry, Bratislava, 1.-2. júla 1999
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5280 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben