Publikácie

Toman, Jozef

Individuálne pracovné právo

Všeobecné ustanovenia a pracovná zmluva
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (8,5 MB PDF-File)


Kolektívne pracovné právo

Andrea Olšovská, Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Martin Bulla. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 2014<
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (2 MB, PDF-File)


Kultúra sveta práce

formy výkonu závislej práce
Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (1,5 MB PDF-File)


Kultúra sveta práce

aplikačné nedostatky právnej úpravy pracovnej cesty
Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (1 MB, PDF-File)


Kultúra sveta práce

právo na štrajk
Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (1,9 MB PDF-File)


Filčák, Richard

Social agenda and environmental sustainability

from conflicts to synergies?
Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (2,9 MB PDF-File)


Kusá, Zuzana

Tienová správa o chudibe a sociálnom vylúčení v Slovenskej Republike za rok 2013

autori: Zuzana Kusá. - Bratislava : Slovenská Siet' Proti Chudobe [u.a.], 2013<
Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (1,6 MB PDF-File)


Zahradník, Petr

Analýza čerpání fondů EU v České Republice

Petr Zahradník. - Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2013]<
Prag, 2014

Stiahnuť publikáciu (340 KB, PDF-File)


Novotný, Tomáš

Vyhodnocení stavu čerpání fondů EU u sedmnácti operačních programů v ČR

Tomáš Novotný. - Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013<
Prag, 2014

Stiahnuť publikáciu (10 MB, PDF-File)


Kultúra sveta práce

závislá práce a dohody o prácach vykonávan∞ch mimo pracovného pomeru
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (1,2 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben