Publikácie

Riadenie systému sociálneho zabezpečenia

praktická príručka pre členov samosprávnych orgánov inštitúcií sociálneho zabezpečenia v Strednej a Východnej Európe
Bratislava, 2006, 2007

Stiahnuť publikáciu (920 KB, PDF-File)


Európska Únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti

zbornik z odborných seminárov v Prešove a v Bratislave
Bratislava, 2006, 2007

Stiahnuť publikáciu (830 KB, PDF-File)


Filadelfiová, Jarmila; Gerbery, Daniel; Škobla, Daniel

Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

[autori: Jarmila Filadelfiová ; Daniel Gerbery ; Daniel Škobla]. - Bratislava : United Nations Development Programme, Europe and the CIS, Bratislava Regional Centre, 2006<
Bratislava, 2007

Stiahnuť publikáciu (2,6 MB, PDF-File)


Oly[m]piáda l'udských práv

(príručka pre učitel'ov)
Bratislava, 2007

Stiahnuť publikáciu (280 KB, PDF-File)


Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku

pohl'ad zvnútra a zvonku
Bratislava, 2007

Stiahnuť publikáciu (410 KB, PDF-File)


Filadelfiová, Jarmila; Gerbery, Daniel; Škobla, Daniel

Report on the living conditions of Roma in Slovakia

[authors: Jarmila Filadelfiová ; Daniel Gerbery ; Daniel Škobla]. - Bratislava : United Nations Development Programme, Europe and the CIS, Bratislava Regional Centre [u.a.], 2006<
Bratislava, 2007

Stiahnuť publikáciu (2,5 MB, PDF-File)


Malová, Darina; Láštic, Erik; Rybář, Marek

Slovensko ako nový členský štát Európskej Únie

výzva z periférie?
Bratislava, 2005, 2007

Stiahnuť publikáciu (1,4 MB PDF-File)


Ehrke, Michael

Nová Európa

ekonomika, politika a spoločnost' v postkomunistickom kapitalizme
Bratislava, 2005, 2007

Stiahnuť publikáciu (104 KB, PDF-File)


Divinský, Boris

Zahraničná migrácia v Slovenskej Republike

stav, trendy, spoločenské súvislosti
Bratislava, 2005, 2007

Stiahnuť publikáciu


Milo, Daniel

Rasistický extrémizmus v Slovenskej Republike

Daniel Milo. - Bratislava : L'udia Proti Rasizmu [u.a.], 2005<
Bratislava, 2005, 2007

Stiahnuť publikáciu (1,5 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben