Publikácie

Success or failure?

Ten years after ; [Fifth Regional Conference of the Central European Political Science Associations]
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (10730 KB, PDF-File)


Geopolitické postavenie strednej Európy

tendencie vývoja v 21. storoči ; Medzinárodná Konferencia na Tému Geopolitické Postavenie Strednej Európy po Vrcholnej Schôdzke Krajín NATO v Madride a Tendencie Vývoja v 21. Storoči, Častá-Papiernička, 4.-5. júna 1998
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5080 KB, PDF-File)


Duleba, Alexander; Lukáč, Pavol; Wlachovský, Miroslav

Zahraničná politika Slovenskej republiky

východiská, stav a perspektivy
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3210 KB, PDF-File)


Ukrajina, stredná Európa a Slovensko

záujmy a perspektívy spolupráce ; medzinárodná konferencia, Bratislava, 24.-25. októbra 1997
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3720 KB, PDF-File)


Ukraine, Central Europe and Slovakia

interests in and prospects for cooperation ; international conference, Bratislava, October 24. - 25. 1997
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3720 KB, PDF-File)


Masovokomunikačné médiá na Slovensku

(vlastnícke pomery a ich vplyv na mediálnu, politickú a spoločenskú orientáciu médií)
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1500 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1998

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2450 KB, PDF-File)


Pravicovy extrémizmus na Slovensku a v Nemecku

prednášky zo seminára usporiadaného 9. júna 1998 v Bratislave
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3440 KB, PDF-File)


Gajdošíková, L'udmila

Transformácia dôchodkového zabezpečenia

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1880 KB, PDF-File)


Masovokomunikačné médiá na Slovensku

(vlastnícke pomery a ich vplyv na mediálnu, politickú a spoločenskú orientáciu médií)
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1490 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben