Publikácie

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Aktuálne problémy mzdového vývoja v ekonomike Slovenska

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2050 KB, PDF-File)


Lubyová, Martina

Aktívna politika trhu práce v Slovenskej Republike

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3470 KB, PDF-File)


She and he in Slovakia

gender issues in public opinion
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5015 KB, PDF-File)


Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5190 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1996

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2310 KB, PDF-File)


Dauderstädt, Michael

Cesta strednej Európy z postkomunistického tunela do európskej hmly

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1120 KB, PDF-File)


Lubyová, Martina

Systém dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2450 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1996

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2380 KB, PDF-File)


Lubyová, Martina

Pension security system in the Slovak Republik

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2580 KB, PDF-File)


Lukáč, Pavol

Súčasná podoba slovensko-nemeckých bilaterálnych vzt'ahov

náčrt vývinu a stavu problematiky
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4250 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben