Publikácie

Toman, Jozef

Individuálne pracovné právo

Sociálna politika zamestnávatel'a, pracovné podmienky niektor∞ch skupín zamestnancov, dohody o prácach vykonávan∞ch mimo pracovného pomeru
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (2,6 MB PDF-File)


Social partnership in the 21st century: the way forward

Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (1,3 MB PDF-File)


Švec, Marek

Kolektívna zmluva

Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (1,8 MB PDF-File)


Toman, Jozef

Individuálne pracovné právo

pracovn∞ čas, dovolenka, przkážky v práci a mzda
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (6,4 MB PDF-File)


Seifert, Hartmut

Renaissance der Arbeitszeitpolitik

selbstbestimmt, variabel und differenziert ; Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung
Bonn, 2014

Stiahnuť publikáciu (440 KB, PDF-File)


Voß, Jan Ole

Brauchen Investitionen im TTIP Schutz?

Überlegungen zum Investitionsschutz im transatlantischen Freihandelsabkommen ; Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung
Bonn, 2014

Stiahnuť publikáciu (380 KB, PDF-File)


Toman, Jozef

Individuálne pracovné právo

Všeobecné ustanovenia a pracovná zmluva
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (8,5 MB PDF-File)


Kolektívne pracovné právo

Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (2 MB, PDF-File)


Kultúra sveta práce

formy výkonu závislej práce
Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (1,5 MB PDF-File)


Kultúra sveta práce

aplikačné nedostatky právnej úpravy pracovnej cesty
Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (1 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben