Publikácie

Kultúra sveta práce

právo na štrajk
Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (1,9 MB PDF-File)


Filčák, Richard

Social agenda and environmental sustainability

from conflicts to synergies?
Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (2,9 MB PDF-File)


Kusá, Zuzana

Tienová správa o chudibe a sociálnom vylúčení v Slovenskej Republike za rok 2013

Bratislava, 2014

Stiahnuť publikáciu (1,6 MB PDF-File)


Zahradník, Petr

Analýza čerpání fondů EU v České Republice

Prag, 2014

Stiahnuť publikáciu (340 KB, PDF-File)


Novotný, Tomáš

Vyhodnocení stavu čerpání fondů EU u sedmnácti operačních programů v ČR

Prag, 2014

Stiahnuť publikáciu (10 MB, PDF-File)


Kultúra sveta práce

závislá práce a dohody o prácach vykonávan∞ch mimo pracovného pomeru
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (1,2 MB PDF-File)


Social and environmental dimension of sustainable development

Alternative models in Central and Eastern Europe : collection of papers from the 6th Forum of PhD Students International Seminar, European Parliament, Brussels, October 15-17, 2012
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (7 MB, PDF-File)


The EU, Germany, Central Europe and Russia: determinants of the EU's foreign policy towards Russia

a compilation of study texts by foremost scholars and analysts in this field from the Central European region
Prag, 2014

Stiahnuť publikáciu (1,4 MB PDF-File)


Where do we go from here?

Economic trends, social trajectories and policies of identities in post communist capitalism : collection of papers from the 4th Forum of PhD Students International Seminar, Bratislava, Slovak Republic, October 1-2, 2010
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (5,3 MB PDF-File)


Podolinská, Tatiana; Hrustič, Tomáš

Religion as a path to change?

The possibilities of social inclusion of the Roma in Slovakia
Bratislava, 2017

Stiahnuť publikáciu (1,2MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben