Publikácie

Ehrke, Michael

Nová Európa

ekonomika, politika a spoločnost' v postkomunistickom kapitalizme
Bratislava, 2005, 2007

Stiahnuť publikáciu (104 KB, PDF-File)


Divinský, Boris

Zahraničná migrácia v Slovenskej Republike

stav, trendy, spoločenské súvislosti
Bratislava, 2005, 2007

Stiahnuť publikáciu


Milo, Daniel

Rasistický extrémizmus v Slovenskej Republike

Bratislava, 2005, 2007

Stiahnuť publikáciu (1,5 MB PDF-File)


Decentralizácia verejnej správy Slovenskej Republiky

otvorené otázky ; zbornik
Bratislava, 2007

Stiahnuť publikáciu (2,5 MB, PDF-File)


Porubänová, Sylvia

Realita a výzvy rodovej rovnosti na Slovensku

Bratislava, 2007

Stiahnuť publikáciu (380 KB, PDF-File)


Demokratické riadenie a kontrola ozbrojených síl

cyklus regionálnych seminárov ; máj 2002 - október 2003
Bratislava, 2004, 2007

Stiahnuť publikáciu (1,7 MB PDF-File)


Otázky merania chudoby

zbornik
Bratislava, 2004, 2007

Stiahnuť publikáciu (4,2 MB PDF-File)


Kárász, Pavol

Základné makroekonomické súvislosti mzdového vývoja v ekonomike Slovenska do ruko 2008

Bratislava, 2004, 2007

Stiahnuť publikáciu (102 KB, PDF-File)


Ondrejcsák, Róbert; Šťastný, Marek

Postoje Francúzska, Spojeného král'ovstva Vel'kej Britaánie a Severného Írska, Nemecka a Spojených štátov Amerických k Európskej bezpečnostnej a obrannej politike

Bratislava, 2004, 2007

Stiahnuť publikáciu (480 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben