Publikácie

Stiegler, Barbara

Ako uplatňovat' rodové hl'adisko

aspekty stratégie Európskej únie
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1500 KB, PDF-File)


Digitálni štúrovci

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5220 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Kárász, Pavol

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 2002

Bratislava, 2001, 2007

Stiahnuť publikáciu


Dauderstädt, Michael

Írsko-keltský tiger

vzor alebo varovanie pre rozširujúcu sa Európu?
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1080 KB, PDF-File)


Vlach, Jiří; Nemec, Juraj

Verejné obstarávanie v USA a Európskej Únii

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3950 KB, PDF-File)


Inovačné témy verejného obstarávania

Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4700 KB, PDF-File)


Mezdinárodná Konferencia Slovensko Patrí do NATO

26. október 2000, Hotel Holiday Inn, Bratislava = Slovakia belongs to NATO
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (7230 KB, PDF-File)


Ukrajina a Slovensko

hl'adanie spoločných záujmov ; medzinárodná konferencia, Bratislava, 17.-20. mája 2001
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (6240 KB, PDF-File)


Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku

zborník príspevko seminár, Bratislava, 8.-9. december 2000, konferencia, Bratislava, 31. marec 2001
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (5110 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben