Publikationen

The future of employment in the car sector

Four country perspectives from Central and Eastern Europe
Prag, 2019

Publikation herunterladen


Martišková, Monika

Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku

Bratislava, 2019

Publikation herunterladen (2 MB, PDF-File)


Ftáčnik, Milan

Viac dostupného nájomného bývania na Slovensku. Ako na to?

Bratislava, 2019

Publikation herunterladen (200 KB, PDF-File)


Poláčková, Zuzana

Uloha slovenskej sociálnej demokracie v procese etablovania sa a vzniku prvej ČSR

Bratislava, 2019

Publikation herunterladen (2,9 MB PDF-File)


Žanony, Robert

Koniec verejnosti?

Ako technológie ohrozujú demokraciu
Bratislava, 2019

Publikation herunterladen (260 KB, PDF-File)


Žul'ová, Jana; Švec, Marek

GDPR a ochrana záujmov zamestnanca

Bratislava, 2019

Publikation herunterladen (2,3 MB PDF-File)


Práca 4.0, digitálna spoločnosť a pracovné právo

Bratislava, 2019

Publikation herunterladen (6 MB, PDF-File)


Zosúlad'ovanie pracovného a rodinného života ako nástroj na zvýšenie miery zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami

Bratislava, 2018

Publikation herunterladen (2 MB PDF-File)


Olšovská, Andrea

Kolektívne pracovné právo s praktickými prípadmi

Bratislava, 2018

Publikation herunterladen (16 MB PDF-File)


Právne nástroje odmenovania v 21. storočí

Bratislava, 2017

Publikation herunterladen (1,4 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik 

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben