Publikationen

Mezdinárodná Konferencia Slovensko Patrí do NATO

26. október 2000, Hotel Holiday Inn, Bratislava = Slovakia belongs to NATO
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (7230 KB, PDF-File)


Ukrajina a Slovensko

hl'adanie spoločných záujmov ; medzinárodná konferencia, Bratislava, 17.-20. mája 2001
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6240 KB, PDF-File)


Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku

zborník príspevko seminár, Bratislava, 8.-9. december 2000, konferencia, Bratislava, 31. marec 2001
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5110 KB, PDF-File)


Pohl'ady na obchod so ženami

(s použitím príspevkov účastníčok a účastníkov Konferencie Pohl'ady na Obchod so Ženami, Bratislava apríl 2000
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2700 KB, PDF-File)


Ehrke, Michael

Tretia cesta a európska sociálna demokracia

autor: Michael Ehrke. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000<
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1650 KB, PDF-File)


Právna úprava politických strán

materiály z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. - 15. januára 2000 v Piešt'anoch
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (10800 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Kárász, Pavol ; Tomasta, Pavel

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 2000

Pavol Kárász ; Pavol Kárśz ml. ; Pavel Tomasta. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000<
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3140 KB, PDF-File)


Vlach, Jiří; Ursíny, Dušan; Sičáková, Emília

Ako postupovat' v procese verejného obstarávania

praktický návod pre obstarávatel'ov a uchádzačov v systéme verejného obstarávania podl'a zákona NR SR č. 263
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2290 KB, PDF-File)


Verejné obstarávanie na Slovensku

(úvahy pre d'alší rozvoj)
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3540 KB, PDF-File)


Perspektívy spolupráce nemeckých a slovenských MVO

2. Konferencia Slovenských a Nemeckých Mimovládnych Organizácií, 11.-13. máj 2000, Bratislava = Perspektiven der Zusammenarbeit deutscher und slowakischer NRO
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6780 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik 

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben