„Zaviazaní sociálnodemokratickým hodnotám“

Naše budúce akcie

archív akcií

3.4.2017

EU Stakeholder Brunch: Na konci s dychom? Najväčšie environmentálne výzvy Slovenska?

Znečistené ovzdušie a odpady. Na najväčších environmentálnych výzvach pre Slovensko sa na začiatku roka 2017 zhodli Európska komisia aj Ministerstvo životného prostredia SR. Na príklade znečisteného vzduchu vidno, ako znehodnotené životné prostredie ovplyvňuje aj zdravie obyvateľov a premieta sa do zvýšených ekonomických nákladov pre krajinu. Dňa 3. apríla bolo preto usporiadané podujatie "EU Stakeholder Brunch: Na konci s dychom? Najväčšie environmentálne výzvy Slovenska", na ktorom boli diskutovaná problematika ochrany životného prostredia na Slovensku.
31.3. - 2.4.2017

Druhá škola VII. cyklu Akadémie sociálnej demokracie

V roku 2017 odštartoval už VII. cyklus Akadémie sociálnej demokracie pre mladých ľudí, ktorým sú blízke sociálnodemokratické hodnoty. Účastníčky a účastníci zo Slovenska a Česka majú v rámci šiestich víkendových škôl možnosť nadobudnúť nové poznatky, ktoré zužitkujú v rámci svojich – či už rozbehnutých alebo budúcich – pracovných dráh.
29.3.2017

Lepšie sa nestať pacientom

Súčasný stav zdravotníctva na Slovensku je dlhodobo diskutovanou témou – či už na legislatívnej alebo spoločenskej úrovni. V rámci sérii podujatí „Kríza solidarity“, ktorú organizujeme spoločne s občianskym združením Progresívne fórum (Proforum) sme preto usporiadali verejnú diskusiu pod názvom „Lepšie sa nestať pacientom“, na ktorej boli analyzované aktuálne výzvy v oblasti zdravotníctva, a taktiež odzneli návrhy, ako by sa slovenský systém zdravotníctva dal zmeniť k lepšiemu.
1.3.2017

Kultúra sveta práce: Spolurozhodovanie v odborárskej praxi

Odborárska prax je kľúčovým prvkom ochrany práv zamestnancov. Jej najdôležitejším nástrojom na zlepšenie pracovných podmienok je kolektívne vyjednávanie – téma, o ktorej sa aktuálne vedie množstvo diskusií. Kolektívna zmluva, ktorá sa taktiež nazýva „Bibliou každého odborára“ sa tak dostáva čoraz viac do povedomia spoločnosti, avšak mechanizmy jej fungovania, ako aj faktické možnosti spolurozhodovania odborárskych a základných organizácií ostávajú naďalej značne limitované.
22.11.2016

V4 and the Future of the EU: A good perspective or a dead end?

Dňa 22. novembra 2016 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave konalo medzinárodné diskusné podujatie na tému Vyšehradskej štvorky a budúcnosti EÚ. S hlavným prejavom vystúpil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
15.11.2016

Diskusné podujatie na tému "Feminizmus, demokracia a neoliberalizmus"

V utorok, 15. novembra 2016 sa v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave konala panelová diskusia, na ktorej sa z feministickej perspektívy hovorilo o vzťahu medzi feminizmom a neoliberalizmom v krajinách strednej a východnej Európy. Konkrétne témy diskusie sa opierali o príspevky publikácie „Solidarity in Struggle. Feminist Perspectives on Neoliberalism“ (2016).
10.11.2016

Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z MRK

Dňa 10. novembra 2016 sa konal tretí ročník seminára Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.
3.11. - 4.11.2016

V4 Networking among NGOs and Workshop on Intercultural Competences

Už po druhýkrát v tomto roku sa stretli zástupcovia neziskových organizácií v oblasti migrácie a pomoci utečencom, pôsobiaci v krajinách Vyšehradskej štvorky.
24.10.2016

EU Eastern European Policy in the Light of the Slovak Presidency in the EU Council

Medzinárodná konferencia na tému východnej politiky EÚ v kontexte aktuálneho predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Kancelária FES, zastúpenie v SR

Maróthyho 6
811 06 Bratislava
kontakt
+421-2-5441 1209
+421-2-5441 1641 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect