„Zaviazaní sociálnodemokratickým hodnotám“

Naše budúce akcie

archív akcií

1.3.2017

Kultúra sveta práce: Spolurozhodovanie v odborárskej praxi

Odborárska prax je kľúčovým prvkom ochrany práv zamestnancov. Jej najdôležitejším nástrojom na zlepšenie pracovných podmienok je kolektívne vyjednávanie – téma, o ktorej sa aktuálne vedie množstvo diskusií. Kolektívna zmluva, ktorá sa taktiež nazýva „Bibliou každého odborára“ sa tak dostáva čoraz viac do povedomia spoločnosti, avšak mechanizmy jej fungovania, ako aj faktické možnosti spolurozhodovania odborárskych a základných organizácií ostávajú naďalej značne limitované.
22.11.2016

V4 and the Future of the EU: A good perspective or a dead end?

Dňa 22. novembra 2016 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave konalo medzinárodné diskusné podujatie na tému Vyšehradskej štvorky a budúcnosti EÚ. S hlavným prejavom vystúpil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
15.11.2016

Diskusné podujatie na tému "Feminizmus, demokracia a neoliberalizmus"

V utorok, 15. novembra 2016 sa v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave konala panelová diskusia, na ktorej sa z feministickej perspektívy hovorilo o vzťahu medzi feminizmom a neoliberalizmom v krajinách strednej a východnej Európy. Konkrétne témy diskusie sa opierali o príspevky publikácie „Solidarity in Struggle. Feminist Perspectives on Neoliberalism“ (2016).
10.11.2016

Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z MRK

Dňa 10. novembra 2016 sa konal tretí ročník seminára Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.
3.11. - 4.11.2016

V4 Networking among NGOs and Workshop on Intercultural Competences

Už po druhýkrát v tomto roku sa stretli zástupcovia neziskových organizácií v oblasti migrácie a pomoci utečencom, pôsobiaci v krajinách Vyšehradskej štvorky.
24.10.2016

EU Eastern European Policy in the Light of the Slovak Presidency in the EU Council

Medzinárodná konferencia na tému východnej politiky EÚ v kontexte aktuálneho predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.
21.10. - 23.10.2016

Akadémia sociálnej demokracie

V dňoch 21. až 23. októbra sa v Bratislave konala šiesta a záverečná škola VI. cyklu Akadémie sociálnej demokracie na tému Sociálna demokracia, odbory, rodové vzťahy a občianska spoločnosť .
19.9. - 21.9.2016

Informačná cesta pre slovenských komunálnych politikov do Bavorska

Päť primátorov a starostov slovenských miest a obcí vycestovalo v dňoch 19. – 21. septembra 2016 do Bavorska na pozvanie kancelárie FES Bratislava, Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a kancelárie FES Regensburg, aby sa informovali o témach migrácie a integrácie utečencov na komunálnej úrovni.
15.7. - 17.7.2016

Stretnutie mladých odborárov

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Kancelária FES, zastúpenie v SR

Maróthyho 6
811 06 Bratislava
kontakt
+421-2-5441 1209
+421-2-5441 1641 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect