„Zaviazaní sociálnodemokratickým hodnotám“

FES v SR

Friedrich Ebert Stiftung pracuje v Slovenskej republike od roku 1990 a od roku 1992 je zastúpená vlastnou kanceláriou. Od začiatku bola jej činnosť zameraná na spoluprácu v oblasti:

  • podpory rozvoja občianskej spoločnosti
  • integrácie Slovenskej republiky do euroatlantických politických a bezpečnostných štruktúr
  • poradenstva v rôznych oblastiach hospodárskej a sociálnej politiky, politiky trhu práce, ako aj poradenstva pri tvorbe zákonov
  • rozvoja práce odborového hnutia 

Anne Seyfferth

riaditeľka zastúpenia Friedrich-Ebert-Stiftung
v Českej a Slovenskej republike
[T] +420 224 948 096
[E]

JUDr. Mgr. Zuzana Strapatá

vedúca zastúpenia v Bratislave a vedúca spoločensko-politického projektu
[T]  +421 259 304 022
[E]

PhDr. Anna Lukáčová

sekretariát zastúpenia
[T]  +421 254 411 209
[E]

Ing. Ľubomíra Kohútová

financie, účtovníctvo
[T]  +421 259 304 024
[E]

Dr. Barbara Tiefenbacher

vedecká spolupracovníčka
[T]  +421 259 304 023
[E]
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Kancelária FES, zastúpenie v SR

Maróthyho 6
811 06 Bratislava
kontakt
+421-2-5441 1209
+421-2-5441 1641 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect