„Zaviazaní sociálnodemokratickým hodnotám“

Témy

V4 Strenghtening SocDem

Strengthening Social Democracy in the Visegrád Countries

Dávame do Vašej pozornosti, že v spolupráci s kanceláriami Friedrich Ebert Stiftung v Prahe, Budapešti a vo Varšave bola vypracovaná publikačná séria, ktorá reflektuje aktuálny stav sociálnej demokracie v jednotlivých krajinách V4. Analýzy situácií v Česku, Maďarsku, Poľsku a Slovensku sa zobrazia kliknutím na nadpis.

Sú venované nasledovným témam:

CZ: The Czech Social Democratic Party. (Jiří Koubek, Martin Polášek)

SK: Limits and Challenges Faced by Smer-SD. (Darina Malová)

PL: Poland's Political Left: Is There Light Beyond Parliament? (Michał Syska)

HU: The Position of the Hungarian Socialist Party (MSZP) in the Hungarian Political Landscape. (András Bíró-Nagy, Tibor Kadlót)

 
 
Transformation

Transformačné procesy v Českej republike a v Slovenskej republike

V sekcii "Publikácie" nájdete nasledovné štúdie, ktoré sa zaoberajú výzvami transformačných a demokratizačných procesov v Česku a na Slovensku po roku 1989:

Transformation Experiences in Slovakia. Governing Uncertainty. (Darina Malová)

Czech Republic: From Post-Communist Idealism to Economic Populism. (Ondřej Císař)

 
 
v4_migration.png

Promigračná občianska spoločnosť v krajinách Vyšehradskej štvorky

Radi by sme Vás upozornili na článok našej vedeckej spolupracovníčky Dr. Barbary Tiefenbacher, ktorý je venovaný téme prístupu krajín Vyšehradskej štvorky k migračnej kríze. V článku sa poukazuje na to, že aj v krajinách V4, ktoré sú kvôli rétorike ich politických elít vnímané ako prudko protiimigračne nastavené, existujú nádejné projekty, ktoré dokazujú opak.

Článok v nemeckom jazyku sa zobrazí kliknutím na nadpis.
 
 
Budúcnosť

EurActiv: Publikačná séria "EÚ v roku 2017"

Aký politický, ekonomický a sociálny vývoj nám prinesie rok 2017 doma a vo svete? Portál EurActiv pripravil veľmi podrobný prehľad iniciatív, rozhodnutí a diskusií v EÚ, s ktorými v tomto roku môžeme počítať. Týkajú sa predovšetkým sfér informačnej, bezpečnostnej, energetickej, ekonomickej, ekologickej a sociálnej politiky. Články sa zobrazia kliknutím na nadpis.
 
 
Aktivne starnutie

EurActiv: "Aktívne starnutie: Nevyužitý potenciál starších ľudí"

Fakt, že spoločnosť starne znamená pre verejné politiky obrovskú výzvu. Slovensko bude mať do roku 2050 najstaršiu populáciu v EÚ, koncept aktívneho starnutia je u však nás stále skôr na papieri.
Radi by sme Vás upozornili na zaujímavý článok Zuzany Gabrižovej, ktorý sa zaoberá otázkou "aktívneho starnutia". Článok vyšiel na portáli EurActiv a zobrazí sa kliknutím na nadpis.
 
 
Refugees in the Visegrád Countries

Refugees in the Visegrád Countries

Európske vnímanie krajín Vyšehradskej štvorky je v kontexte migračnej a utečeneckej tematiky ovplyvňované aktuálnym, prevažne negatívnym postojom stredoprúdovej politiky jednotlivých krajín. Friedrich Ebert Stiftung v spolupráci s internetovým portálom Social Europe preto oslovili občiansko-spoločenských aktivistov z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska, ktorí sa buď priamo alebo na advokátskej úrovni zasadzujú za práva utečencov a migrantov, a ponúkli im možnosť verejnej prezentácie ich činností. Rovnako tým dostávajú priestor na vyjadrenie návrhov, ako zapojiť krajiny V4 do hľadania konštruktívnych riešení na úrovni celoeurópskej utečeneckej a migračnej politiky. Má to poukázať na to, že aj vo Vyšehradských krajinách existujú kontaktné osoby, ktoré sa aktívne angažujú za podporu európskeho dialógu a celoeurópske riešenie aktuálnej krízy utečeneckej a migračnej politiky.

Autorky / autori a témy 10 publikovaných príspevkov:

• Milan Nič / Claire Sturm: Solidarity With Refugees Is Not Exclusively Reserved For The “West”, https://www.socialeurope.eu/2016/05/solidarity-refugees-not-exclusively-reserved-west/
• Marta Siciarek: Poland: State Neglect In Integrating The ‘Invisible’ Immigrants
• Márta Pardavi: How Hungary Systematically Violates European Norms On Refugee Protection
• Masha Volynsky: The Unresolved Dilemma Of Czech Immigration Policy
• Marek Čaněk: Migrant Workers Can Boost Czech Trade Unions
• Elena Gallová-Kriglerová / Alena H. Chudžíková: Slovak NGOs Ease Migrant Integration Locally But Need Political Support
• Lídia Balogh: The Hungarian Government Is Ultra-Concerned About The Safety Of Women – And Roma…
• Teresa Teleżyńska: An Unexpected Ally: How Business Can Improve Life For Migrants In Poland
• Zuzana Števulová / Martin Rozumek: How To Reform The Common European Asylum System: A View From East-Central Europe
• Zuzana Števulová: Uncovered Frames Of Slovak Migration Policy Responses

Jednotlivé príspevky sa zobrazia kliknutím na nadpis.

Podrobnejšie informácie a prehľad o našej publikačnej sérii nájdete taktiež pod: https://www.socialeurope.eu/2016/05/solidarity-refugees-not-exclusively-reserved-west/#
 
 
snimka.png

Overcoming the Shadow Economy

There is a growing global consensus that the secrecy-havens - jurisdictions which undermine global standards for corporate and financial transparency - pose a global problem: they facilitate both money laundering and tax avoidance and evasion, contributing to crime and unacceptably high levels of global wealth inequality.

What can countries do in order to handle these problems?

The following publication by Joseph E. Stiglitz and Mark Pieth delivers answers to the question how to overcome shadow economy.
 
 
A Shared European HomeThe European Union

A Shared European Home: The European Union, Russia and the Eastern Partnership

The conflict in and around Ukraine has called into question the premises of the EU's Eastern Policy. In a new FES Perspective, eleven authors from the EU, Georgia, Russia and Ukraine advocate for a pragmatic policy of the EU vis-à-vis its eastern neighbors: The deep crisis in EU-Russia relations should not prevent Brussels from seeking cooperation in areas where mutual interests coincide. Opportunities exist in the economic sphere, in technical and scientific cooperation, in civil society exchange, and in global politics.

Economic cooperation is especially important in this regard:
The interdependence between the EU and Russia could not prevent the conflict, but it played its role in preventing worse scenarios. Trade and mutual investments do not form a "magic wand" that guarantees friendly relations or modernization - but they can be seen as a "safety net" that should not be given up, and should be strengthened again as soon as the opportunity arises.

The FES Perspective was authored by Elena Alekseenkova, Henrik Hallgren, Hiski Haukkala, Felix Hett, Anna Maria Kellner, Igor Lyubashenko, Florence Mardirossian, Tatiana Romanova, Tornike Sharashenidze, Maryna Vorotnyuk, and Julia Wanninger.
 
 
Europe Calling

Europe Calling: Politics for Europe. Watch the Events of Friedrich-Ebert-Stiftung Live

Financial crisis, economic crisis, refugee crisis: They are serving as centrifugal forces, polarising Europe and driving it apart. Recently, trust in the European Union and finding joint solutions for such central challenges has really suffered.

That makes it even more important to ask: What is keeping Europe together? And what progressive European policies can counter pessimism and legitimate worries with a positive alternative that is fit for the future?

With Europe Calling (#ec16fes), the Friedrich Ebert Foundation will address these questions and discuss them in Brussels (24th of February), Zagreb (24th of May), Athens (2nd of June), Düsseldorf(16th of June) and finally, in Berlin (20th of June). Europe Calling is developing ideas for a social, fair and free Europe. Become a part of it!

 
 
Social Europe

Solidarity With Refugees Is Not Exclusively Reserved For The “West"

Radi by sme Vás upozornili na článok od autorov Milana Niča a Claire Sturm ohľadom solidarity k utečencom na Slovensku, ktorý vznikol v spolupráci so "Social Europe". Článok je písaný v angličtine.
 
 
90 Jahre FES

90 rokov Friedrich-Ebert-Stiftung

Spomienka na výročie 2. marca 2015 v Berlíne (v nemčine)
 
 
KSP

SOCIÁLNE PARTNERSTVO A KULTÚRA SVETA PRÁCE

Konferencia ako výsledok 5-ročného projektu Kultúry sveta práce v spolupráci s Asociáciou pracovného práva
 
 
FES

Otvorené výberové konanie česko-slovenského vzdelávacieho programu AKADÉMIA SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE 2016

Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Českej a Slovenskej republike v spolupráci s Masarykovou demokratickou akadémiou a Inštitútom ASA
vyhlasuje otvorené výberové konanie na účastníčky a účastníkov VI. cyklu česko-slovenského vzdelávacieho programu sociálnodemokratického hnutia
Akadémia sociálnej demokracie 2016.
 
 
between transpanency and secrecy

Remi Maier-Rigaud: Between Transparency and Secrecy

How does TTIP impact the publication policy of clinical studies in the pharmaceuticals field?
 
 
Risk and Opportunities

Jana Diels and Christian Thorun: Risks and Opportunities for Consumer Welfare Arising from the TTIP

What is special about TTIP is that it does not concern primarily the removal of tariff trade barriers (such as customs duties), but rather the reduction of non-tariff trade barriers by means of instruments of regulatory cooperation.
 
 
TTIP

Jan Priewe: TTIP or Transatlantc Currency Cooperation?

While TTIP is a controversial issue, there is little discussion of another, probably much more serious obstacle to trade than tariffs and non-tariff barriers: the sharply fluctuating euro/dollar exchange rate.
 
 
 
 
EEU

Georg Zachmann: The European Energy Union: Slogan or an Important Step towards Intergration

The creation of the European Energy Union is a central project of the Juncker Commission. The broad definition of an Energy Union – which includes energy efficiency and climate protection, security of supply and competitiveness – may enable the European Commission to facilitate a radical compromise between the member states.
 
 
Kai Olaf

Kai-Olaf Lang: Rückzug aus der Solidarität

Die Visegrád-Länder und ihre Reserviertheit in der Flüchtlingspolitik
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 6 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Kancelária FES, zastúpenie v SR

Maróthyho 6
811 06 Bratislava
kontakt
+421-2-5441 1209
+421-2-5441 1641 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect