„Zaviazaní sociálnodemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich Ebert Stiftung bola založená v roku 1925 ako politický odkaz prvého demokraticky zvoleného nemeckého prezidenta Friedricha Eberta. V rokoch 1933 – 1945 bola jej činnosť násilne pozastavená nacistickým režimom a znovu obnovená až v roku 1947.

Sociálny demokrat Friedrich Ebert dal podnet na založenie nadácie s týmito cieľmi:

  • Podpora politického a spoločenského vzdelávania v duchu demokracie a pluralizmu
  • Podpora medzinárodného porozumenia
  • Podpora vedecky nadaných a spoločensky zaangažovaných študentiek a študentov
  • Podpora vedeckého výskumu

IPG journal
90 Jahre FES

90 rokov Friedrich-Ebert-Stiftung

Spomienka na výročie 2. marca 2015 v Berlíne (v nemčine)
 
 
KSP

SOCIÁLNE PARTNERSTVO A KULTÚRA SVETA PRÁCE

Konferencia ako výsledok 5-ročného projektu Kultúry sveta práce v spolupráci s Asociáciou pracovného práva
 
 
FES

Otvorené výberové konanie česko-slovenského vzdelávacieho programu AKADÉMIA SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE 2016

Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Českej a Slovenskej republike v spolupráci s Masarykovou demokratickou akadémiou a Inštitútom ASA
vyhlasuje otvorené výberové konanie na účastníčky a účastníkov VI. cyklu česko-slovenského vzdelávacieho programu sociálnodemokratického hnutia
Akadémia sociálnej demokracie 2016.
 
 
between transpanency and secrecy

Remi Maier-Rigaud: Between Transparency and Secrecy

How does TTIP impact the publication policy of clinical studies in the pharmaceuticals field?
 
 
Risk and Opportunities

Jana Diels and Christian Thorun: Risks and Opportunities for Consumer Welfare Arising from the TTIP

What is special about TTIP is that it does not concern primarily the removal of tariff trade barriers (such as customs duties), but rather the reduction of non-tariff trade barriers by means of instruments of regulatory cooperation.
 
 
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 19 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Kancelária FES, zastúpenie v SR

Maróthyho 6
811 06 Bratislava
kontakt
+421-2-5441 1209
+421-2-5441 1641 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect