20 rokov demokracie na Slovensku: Pohľady zvonku a zvnútra

30. januára 2013 sa konala verejná diskusia na tému „20 rokov demokracie na Slovensku: Pohľady zvonku a zvnútra“ za účasti pani Gabriele Matzner Holzer, bývalej veľvyslankyne Rakúska na Slovensku a autorky knihy „Neznáme Slovensko očami Rakúšanky“ a politických analytikov Hannesa Hofbauera a Davida Noacka, oboch autorov knihy „Slovensko: Namáhavá cesta na Západ“.

Zhrňujúcu diskusiu o napätiach medzi privatizačnými procesmi a zavádzaním demokratických princípov právneho štátu na jednej a formovania proeurópsky orientovaných politických elít na Slovensku na druhej strane moderoval a uvádzal Robert Žanony z think-tanku ASA.

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na adrese: http://www.youtube.com/watch?v=oM9sp3G4mFo

http://www.youtube.com/watch?v=oM9sp3G4mFoMiesto konania:   Bratislavský Inštitút humanizmu, Grösslingova, Bratislava

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben