22.12.2020

Diskusia: Ako reformovať Slovensko?

Ako sa môže Slovensko a jeho ekonomika dostať z tzv. „pasce stredného príjmu“ medzi krajiny s vysokou produktivitou práce, vyššou mierou inovatívnosti a tým aj vyššou životnou úrovňou ľudí, ale takisto s menšou mierou regionálnych rozdielov a dlhodobého vylúčenia nemalej časti spoločnosti z ekonomického progresu krajiny? Aj toto boli otázky, na ktoré hľadala odpovede diskusia „Ako reformovať Slovensko? Diskusia k štúdii "Solidárne, ekologické a moderné Slovensko” - Sociálno-demokratická alternatíva sociálnoekonomickej transformácie v novom viacročnom finančnom rámci Európskej únie.“

S novinárkou Lýdiou Kokavcovou diskutovali Brigita Schmögnerová, ministerka financií SR 1998 – 2002 a zároveň vedúca autorského kolektívu štúdie, Miroslav Beblavý, bývalý poslanec NR SR, Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu za stranu Progresívne Slovensko a Brian Fabo, ekonóm Národná banka Slovenska.

B. Schmögnerová na úvod diskusie zdôraznila opodstatnenosť vypracovania sociálno-demokratickej predstavy ekonomickej transformácie a modernizácie Slovenska, ktoré nás čakajú, pričom túto autori a autorky štúdie vnímajú v potrebe digitálnej, environmentálnej aj sociálnej transformácie našej krajiny. V tomto kontexte bývalá ministerka financií v úvode diskusie zvýraznila potrebu premeny súčasného rastového modelu založeného na priamych zahraničných investíciách a stále lacnej pracovnej sile  a produktivite s nižšou pridanou hodnotou smerom k udržateľnej konkurencieschopnosti, postavenej aj na revízii chápania úlohy štátu v ekonomike, sústrediacej svoje úsilie okrem iného na decentralizáciu energetického zabezpečenia a znižovanie energetickej chudoby, ako aj podporu lokálnej ekonomiky a obehového hospodárstva.

Poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík podčiarkol myšlienku podpory inovatívnych podnikov a vzniku pomyselného zeleného inovačného akcelerátora na Slovensku, prinášajúceho vysokú pridanú hodnotu. Význam, ktorý sa v tomto kontexte prikladá zeleným podnikom na európskej úrovni vďaka certifikátom excelentnosti je obrovský. Podniky budúcnosti musia byť založené na kombinácií trvalej sociálnej a ekologickej udržateľnosti pri stálom rešpektovaní limitov planéty. Do diskusie prispel aj cennými štatistickými pripomienkami, podľa ktorých približne 40% emisii pripadá na budovy, pričom modernizáciu verejných budov potrebujeme zvýšiť z úrovne 1 na 3%.

Ekonóm Národnej banky Slovenska Brian Fabo rovnako vníma zelenú ekonomiku ako príležitosť a potenciálny motor rastu Slovenska do budúcnosti. Súčasnú situáciu s pro-rastovou politikou Európskej centrálnej banky vníma ako jedinečnú príležitosť na diverzifikáciu ekonomiky, ktorá sa už nikdy nemusí opakovať.

Bývalý poslanec NR SR Miroslav Beblavý poukázal na problém zachytenia sa našej krajiny v tzv. pasci stredného príjmu ale takisto v pasci elít a pasci populárnej politiky. Za kľúčové považuje rozšírenie ostrovov vyššej produktivity, ktoré na Slovensku existujú, ale sú akoby osamotené a potrebujeme ich know-how dostať do širšej ekonomiky. Za pozitívne bývalý poslanec považuje dosiahnutie širokej politickej zhody na tom, že cesta k zvýšeniu produktivity a inovatívnosti ekonomiky vedie do veľkej miery cez zvýšenie a zlepšenie výkonu a služieb štátu. Doposiaľ však nie je zhoda, ako toto zlepšenie výkonu štátu dosiahnuť. Čo sa týka pasce populárnej politiky, tú vidí M. Beblavý v tom, že na Slovensku ešte nikdy voľby nerozhodovali témy skutočnej modernizácie krajiny. Kríza elít spočíva v tom, že podstatná časť elít má záujem skôr na zachovaní status-quo, ako na zmenách a posune krajiny vpred. 

Videozáznam diskusie si môžete pozrieť TU 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben