Pondelok, 26.03.18 | Bratislava

Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti

Sériu konferencií „Kultúra sveta práce“ úspešne usporadúvame s partnerskými organizáciami už niekoľko rokov. 26. marca 2018 sa uskutočnila tohtoročná konferencia pod názvom „Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti“.

Napredovanie digitalizácie a zavádzanie moderných technológií do výrobných i pracovných procesov majú za následok nielen úbytok tradičných pracovných miest, ale aj zmenu charakteru tých ostatných a celkovú premenu trhu práce. Vplymi týchto procesov na životné podmienky zamestnancov sa zaoberali experti a expertky z akademickej a politickej sféry v rámci troch panelov.

Prvý panel sa venoval kľúčovým oblastiam spoločenského i pracovného života, ktorých sa dotknú ďalekosiahle premeny. Odborníci kládli mimoriadny dôraz na vymedzenie úloh odborov v tomto ohľade. Ako majú odborové organizácie reagovať na následky digitalizácie a automatizácie, ktoré sa odrazia na predpokladanom razantnom ústupe pracovného pomeru na neurčitý čas a na zavedení ustanoveného týždenného pracovného času, alebo na nižšom dopyte po nízko kvalifikovaných zamestnancoch a zamestnankyniach?

Diskutovali: Branislav Ondruš, Jozef Kollár, Josef Středula
Moderácia: Zuzana Gabrižová

Druhý panel sa zaoberal mysliteľnými vývojmi v rámci národného hospodárstva či na samotnom trhu práce. Ako sa dá v štáte udržať systém zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia?

Diskutovali: Henning Mayer, Michal Polák, Veronika Mirschel, Kateřina Smejkalová
Moderácia: Radovan Geist

Tretí panel sa zameriaval na súčasnú pracovnoprávnu úpravu z pohľadu jej pripravenosti na predpokladané zmeny v spoločnosti. Aké reformy v oblasti práv a povinností subjektov pracovnoprávnych vzťahov sú možné, a ako sa dá rozvrhovať pracovný a odpočinkový čas za zmenených okolností?

Diskutovali: Michal Valach, Juraj Borgula, Michal Páleník, Marek Švec
Moderácia: Andrea Olšovská

 

Partneri projektu: Labour Law Association, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Konfederácia odborových zväzov SR

Miesto konania: Hotel Loft, Bratislava

Kontaktná osoba: Zuzana Homer

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben