05.05.2021

Online diskusia: Ako Slovensko využije miliardy z plánu obnovy?

Ako využijeme miliardy eur z plánu obnovy? Moderátor Patrik Kováč s hosťkou Líviou Vašákovou, poradkyňou predsedu vlády pre plán obnovy a generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy z Ministerstva financií SR odpovedali v rámci 30 minútového livestreamu na kľúčové otázky o tom, na čo budú použité miliardy z EÚ.

Podľa L. Vašákovej nie je názov Plán obnovy veľmi vhodný, nakoľko vzbudzuje očakávania rýchlych peňazí práve najviac postihnutým sektorom po pandémii. Peniaze, ktoré prišli na Slovensko minulý rok - react EU - slúžia na to aby išli na turizmus, kultúru, kurzarbeit a dajú sa relatívne rýchlo použiť bez potreby reforiem. Plán obnovy má svoje kritériá a obnova by mala byť zelená a digitálna. Prichádza z Bruselu a sú v ňom jasne definované kvantitatívne kritériá, ktoré treba plniť. Zahŕňa aj podporu reforiem, ktoré Európska Komisia dlhodobo odporúča Slovensku a sú dobré pre naštartovanie ekonomiky a prechod na nový model, ktorý nemôže byť založený na lacnej pracovnej sile a lákaní priamych investícií. Je to spoločný európsky projekt s rozpočtom 750mld. Eur.

V auguste 2020 sa začal pripravovať dokument s prizvanými skupinami odborníkov podľa jednotlivých tém. Na základe toho sa začali rokovania s rezortami ako vykonávateľmi reforiem a investícií, ktorí sa museli stotožniť s tým, čo sa bude robiť. Prebiehali aj rokovania na koaličnej úrovni. Potrebné bolo zohľadniť kritériá európskej úrovne, ktoré do veľkej miery predurčovali, čo musí dokument obsahovať – 37% na boj proti klimatickej zmene, 20% na digitálnu transformáciu. Potrebné bolo pokryť všetky odporúčania EK – školské reformy, investície do nízko uhlíkovej ekonomiky, veci z oblasti kvality verejnej správy a potom sú oblasti, ktoré boli alebo neboli zahrnuté na základe politického rozhodovania.

V rámci viacerých diskusií na Ministerstve financií SR sa prestavovali sektorovo najzaujímavejšie kľúčové reformy, ktoré sú naplánované. 60 reforiem na 60 investícií, na ktoré môžeme z Bruselu dostať pre Slovensko 6,33 mld. eur aj s menšou rezervou. L. Vašáková považuje pre Slovensko za najdôležitejšie reformy z hľadiska naviazanosti na veľké investície – optimalizáciu siete nemocníc, súdnu mapu – nezávislosť a efektívnosť súdnictva, školskú reformu, zelené investície – reformy verejnej osobnej dopravy a jednotný podporný nástroj majiteľov rodinných domov.

V súvislosti s čerpaním európskych fondov sa nastoľuje otázka, či je tento plán naozaj uskutočniteľný a ak dôjde k zádrhom, aká je záruka že sa veci na papieri aj udejú? Ak sa neudejú, prídeme o peniaze? "Systém je iný ako pri eurofondoch, nastavený jednoducho, ale transparentne", uviedla Vašáková. Voči EK budeme musieť dokladovať plnenie kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov a míľnikov. Voči rezortom by chcelo Ministerstvo financií nastaviť podrobnejší monitoring a systém míľnikov.

Prvé plánované reformy sú naplánované už na jún 2021. Podľa L. Vašákovej budeme môcť prvé pozitívne efekty súvisiace s Plánom obnovy vidieť v oblastiach súdnej mapy, optimalizácie siete nemocníc. Tieto reformy musia prísť čím skôr aby sa stihli aj investície. Legislatívy, ktorá príde tento rok je viac.

Celú diskusiu si môžete pozrieť TU

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben