26.04.2021

Online-diskusia: European digital services and markets: „Taming“ of digital giants?

DSA (Digital Services Act) a DMA (Digital Markets Act) sú návrhy, ktoré vzišli v decembri 2020 od Európskej komisie. DSA predstavuje ambíciu regulovať online služby, je o transparentnosti a bezpečnosti a bude pokrývať širokú škálu tém – ekonomiku platforiem, zodpovednosť za obsah, trhovú dominanciu, reklamu, zmluvy, online zamestnávanie, rámec budúcich vlád. DMA má regulovať správanie veľkých technologických spoločností na európskom trhu, ktorý stanovuje zoznam záväzkov tzv. „gate keepers“ pre gigantov. Ide o umožnenie hospodárskej súťaže, vytvorenie prostredia, v ktorom môžu aj malé spoločnosti súťažiť na jednotnom trhu, ktorý v súčasnosti ovplyvňujú veľké spoločnosti.

FES, zastúpenie v SR v spolupráci s portálom Euractiv.sk zorganizovali online diskusiu k téme digitálnych služieb a digitálnych trhov. Lucia Yar moderovala veľmi dôležitú a aktuálnu tému, o ktorej sa na Slovensku málo diskutuje. S hosťami europoslancom (S&D) Alexom Agiusom Salibom, riaditeľom Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľubošom Kuklišom a riaditeľ poľskej asociácie dovozcov a výrobcov elektrických a elektronických zariadení, ZIPSEE Digital, Michałom Kanownikom diskutovali o najnovšom vývoji budúcich právnych predpisov – zákony o digitálnych službách a digitálnych trhoch, ktoré sa vo veľkom diskutujú v Bruseli a v iných veľkých krajinách, ale o ktorých chýba diskusia v menších krajinách vrátane Slovenska. Zákon má potenciál zmeniť európsky trh služieb, ale zároveň ho aj presiahnuť.

V úvodnom slove hovoril riaditeľ FES pre Česko a Slovensko, Urban Überschär, o rôznorodosti dôvodov, prečo je potrebné regulovať technologických gigantov. Európska komisia odprezentovala koncom roka 2020 nový návrh k tomu, ako môže byť veľká moc veľkých digitálnych korporácií obmedzená. Ja jednej strane má tento zákon regulovať moc technologických gigantov a na druhej má harmonizovať vnútorný európsky digitálny trh. Skupina GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) si na trhu vyslúžila dominantné postavenie a to vplýva aj na pravidlá súťaže a zároveň majú tieto spoločnosti vplyv na budovanie verejnej mienky. Sociálne médiá majú v dnešnej dobe veľmi silné postavenie a vplyv. Polarizácia, prejavy nenávisti a šikana na sociálnych sieťach dramaticky narastajú a to nielen medzi mladými ľuďmi. Otázkou teda je či je zákon o digitálnych službách Európskej komisie dostatočný, čo môže a malo by byť urobené na národnej úrovni a aká je diskusia v členských štátoch, predovšetkým na Slovensku?

Maltský europoslanec Alex Agius Saliba (S&D) oceňuje návrhy EK (DSA, DMA), ktoré majú v digitálnej dobe svoje opodstatnenie. Sú dobrým začiatkom diskusie, ktorá ich čaká a nakoniec nastolia spravodlivosť v systéme. Podľa A. Salibu sa za posledné roky nepodarilo skrotiť technologických gigantov a sme ešte veľmi ďaleko od toho vziať späť kontrolu. Ľudia v dnešnej dobe nedokážu žiť bez internetových nákupov či sociálnych sietí a sú pre nich rovnako dôležité ako elektrina či voda. Tieto platformy sa stali súčasťou našich životov. Prinesie to zmenu nielen do jednotného digitálneho trhu, ale určite ovplyvní aj ďalšie regióny a krajiny. A. Saliba víta návrhy EK a ďalej sa vyjadril, že máme dobrú príležitosť a musíme z toho vyťažiť čo najviac. Zapĺňame existujúce legislatívne diery, takže nakoniec by ľudia mohli získať späť kontrolu nad digitálnym svetom, ktorý má zásadný význam. Za posledných 20 rokov boli vytvorené dva súbory práv – jeden pre offline, kamenné obchody a druhý pre online nákupy. Saliba dodáva, že musíme skrotiť techgigantov a získať späť kontrolu nad online trhmi a musíme sa zbaviť konkurenčnej nevýhody aby naše priemysle, podniky, startupy mali férovejší podiel a mohli byť úspešné online.

Michał Kanownik, riaditeľ poľskej asociácie dovozcov a výrobcov elektrických a elektronických zariadení, ZIPSEE Digital, v diskusii povedal, že je veľmi dôležité pripraviť dobrú legislatívu, ale zároveň je situácia veľmi komplikovaná. Diskusia v Bruseli sa sústredí iba na regulácie proti veľkých americkým gigantom, no je potrebné myslieť aj na to, že na digitálnom trhu je oveľa viac gigantov a nielen amerických – čínske spoločnosti, ktoré sú na európskom trhu veľmi aktívne. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi právami spotrebiteľov a podnikateľskými potrebami, pretože bez firiem budú aj spotrebiteľské práva prázdne, a preto sa musíme postarať o túto rovnováhu. M. Kanownik sa obáva, že EK chce vytvoriť reguláciu, ktorá by mohla nadmerne regulovať digitálny trh, musí sa teda vyhnúť nadmernej regulácii v tejto oblasti. DSA a DMA nie sú len regulácie proti techgigantom, ale musia byť aj reguláciami pre malé a stredné podniky a startupy. "Musíme vytvoriť regulácie, ktoré budú užitočné a nápomocné pre malé a stredné podniky, pre vytvorenie nových podnikov, služieb a produktov na európskom globálnom trhu, bez toho to budú iba prázdne regulácie", hovorí Konownik.

Ako uviedol Ľuboš Kukliš, z Rady pre vysielanie a retransmisiu na Slovensku, už ako člen Európskej skupiny regulátorov pre audiovizuálne médiá (ERGA), Rada komunikovala svoje postoje voči návrhom. Z jeho pohľadu, ako riaditeľa kancelárie Rady, sú návrhy EK a EP výborné a sú dôležitými podkladovými dokumentmi do diskusie, ktorá Európu stále čaká. Táto diskusia aj aktuálna aj v spojených štátoch a pokiaľ sa nájdu riešenia, určite budú zaujímavé aj pre ostatných. Podľa Kukliša, je prvým dôležitým bodom diskusie, ak chceme adresovať problém veľkých platforiem, je transparencia. "V súčasnosti máme problém rozumieť čo sa deje online. Nevidíme, kto rozhoduje za obsah, platformy nemajú povinnosť robiť niečo s tým aby boli procesy transparentné. Transparentnosť sa za posledné roky zlepšila, ale stále nevieme či informácie, ktoré tam sú, sú presné", dodáva Kukliš. Dôležité je aj overenie údajov, ktoré platformy poskytujú regulátorom a dokonca verejnosti. K dispozícii by mala byť verejná autorita, ktorá by mohla dáta overovať a poskytovať ich ďalej regulátorom. Čo sa týka škodlivého a nelegálneho obsahu, poznáme nástroje ako notice and take down alebo notice and action (teda upozornenie a odstránenie). V prvom prípade DSA požaduje, aby si platformy nastavili dostatočne špecifické, ale aj transparentné opatrenia, ktorými by obsah, nahlasovaný používateľmi, mohol byť vyhodnocovaný. V prípade nelegálneho obsahu by mali rozhodovať regulátori a od platforiem požadovať konkrétne kroky. Tie je ale potrebné presne zadefinovať. Tieto pravidlá by mali byť harmonizované medzi členskými štátmi a mali by jasne uviesť, prečo regulátor považuje niektorý obsah za nelegálny, pričom je potrebné byť transparentný nielen voči používateľom, ale aj platformám.

Celý záznam v anglickom jazyku nájdete tu: www.facebook.com/FESBratislava/videos/1058045031615133

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben