31.05.2021

Online seminár: Na čo nám je tripartita?

Posledný rok ukázal, že sociálny dialóg má svoje opodstatnenie vo vytváraní sociálneho zmieru a to o to viac v čase krízy. Mnohí však pojem tripartita poznajú len z médií a málokto vskutku vie aký je jej skutočný pôvod, význam a potreba v slovenskom ale aj zahraničnom kontexte.

 

FES Bratislava v spolupráci s CELSI pripravili tento rok sériu online seminárov venovaných témam trhu prácu. Prvý z online seminárov sa venoval hľadaniu odpovedí na otázky čo vlastne tripartita je, ako bude ďalej na Slovenku po tohtoročných legislatívnych zmenách fungovať a aké sú príklady dobrej praxe v zahraničí.

Hosťami online seminára boli Marta Kahancová, výkonná riaditeľka zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce, Bengt Larsson, profesor sociológie z Univerzity vo Švédsku priblížil a Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR

Vo svojom úvodnom slove uviedla Zuzana Homer, vedúca kancelárie FES v Bratislave, dôležitosť tejto témy a dôvod organizovala seminára práve na túto tému. Podľa Z. Homer je tripartita dôležitým nástrojom, ktorý má funkciu zabezpečenia sociálneho zmieru a aj široká verejnosť by mala pochopiť na čo tripartita slúži.

Marta Kahancová predstavila vo svojej prezentácii Sociálny dialóg a tripartita základy a medzinárodný kontext. Definovala pojem tripartity, jej historický základ, pozíciu tripartity v krajinách EÚ a taktiež pozíciu tripartity na Slovensku.

Švédsky profesor Bengt Larsson odprezentoval príklad Švédska a úlohy jednotlivých aktérov pri kolektívnom vyjednávaní. Podľa B. Larssona nezohráva štát žiadnu rolu pri kolektívnom vyjednávaní, vytvára základ ako by mali pracovné podmienky vyzerať a plní funkciu mediátora a vytvára tlak na sociálnych partnerov. Vo Švédsku je 50 odborových organizácií , ktoré združujú 70% pracovníkov, existujú tri centrálne konfederácie a 60 zamestnávateľských organizácií a pokrytie kolektívnym vyjednávaním v krajine je 90%, uviedol ďalej B. Larsson.

Historický pohľad - vznik a etablovanie inštitúcie tripartity v podmienkach Slovenska - priblížila Monika Uhlerová. Z historického pohľadu sa tripartita začala kreovať po revolúcii 1989 ako súčasť zmien systému. Na Slovensku iniciovala vznik tripartity vláda, teda neetablovala sa "zdola", ale kreovala sa "zhora", čo je aj príčinou, prečo si vláda zachováva dominantné postavenie v tejto inštitúcii, uviedla M. Uhlerová. Podľa M. Uhlerovej sa tripartita a jej význam osvedčujú v období krízy alebo v po krízovom období. Slovensko je jednou z mála krajín, ktorá má tripartitu ukotvenú v legislatíve, pokračovala ďalej M. Uhlerová a vyzdvihla, že legislatívne zarámcovanie tripartity nie je automaticky nástroj posilnenia tripartity a a významu sociálneho dialógu v krajine.

Celý záznam z online seminára si môžete pozrieť TU

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben