Patológie v modernej spoločnosti

Dňa 14. marca 2013 navštívil Bratislavu významný predstaviteľ kritickej teórie frankfurtskej školy, riaditeľ Ústavu pre sociálny výskum a nástupca Jürgena Habermasa, profesor filozofie Axel Honneth, ktorý dnes pôsobí na Goethe-Universität/Frankfurt a Columbia University/New York. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave verejnú prednášku pod názvom „Patológie v modernej spoločnosti“ spojenú s verejnou diskusiou.

oto podujatie s nadštandardne dobrou návštevnosťou potvrdilo dôležitosť prepojenia moderných koncepcií filozofie práva s kľúčovými otázkami verejných diskusií na tému ľudských práv na Slovensku. Prítomnosť profesora Axela Honnetha v Bratislave zvýraznil aj doobedňajši interdisciplinárny seminár na pôde Filozofického ústavu SAV ako aj jeho prijatie ministrom školstva SR, Dušanom Čaplovičom.

Miesto konania:   Bratislava, Univerzitná knižnica

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben