Piata škola 3. cyklu Akadémie sociálnej demokracie

Česko-slovenský vzdelávací program „Akadémia sociálnej demokracie“ vytvára platformu pre intenzívne vzdelávanie nastupúcej generácie sociálno-demokratických politikov a političiek, ale tiež reprezentantov občianskej spoločnosti a médií s cieľom výmeny skúseností a spoločnej práce na terajšom a budúcom úspechu sociálno-demokratických politík v oboch krajinách.

12.4. - 14.4.2013 18:00 - 15:00

Hlavným hosťom piatkového večera bol štátny tajomník ministerstva pre prácu, sociálne veci, ženy a rodinu spolkovej republiky Brandenburska, Wolfgang Schroeder, ktorý spoločne s Mirkom Hemplom, riaditeľom zastúpenia Friedrich Ebert Stiftung v Českej a Slovenskej republike, predstavili a analyzovali sociálno-demokratický koncept práce, zamestnanosti a sociálnej integrácie pred nastávajúcimi parlamentnými voľbami v Nemecku v septembri 2013.

Doobedňajší blok dvoch seminárov pod vedením Wolfganga Schroedera a Kathariny Luger z rakúskeho ministerstva práce predstavili dejiny a štruktúru úspešnej stratégie politiky zamestnanosti v Nemeckej spolkovej republike a Rakúsku.

Kľúčová téma sociálnodemokratickej zdravotníckej politiky sa stala predmetom večernej diskusie s hosťami Petrom Fialom, riaditeľom liečebného a rehabilitačného strediska Chvaly, Michalom Soikom, hovorcom Českej lekárskej komory a europoslankyňou a podpredsedníčkou strany Európskych socialistov, Katarínou Neveďalovou.

Záverečný seminár Petra Fialu bol venovaný sociálnodemokratickým princípom v zdravotníctve v konfrontácii s dnešnou patologickou situáciou v tomto sektore.

Partner projektu:   Masarykova demokratická akademie, Think-tank ASA

Miesto konania:   Praha, Lidový dům


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben