21.12.2020

Publikácia: Odbory 2020: Výzvy v čase krízy

Snahou monografie Odbory 2020: Výzvy v čase krízy je promptne a adekvátne reagovať na aktuálnu situáciu a pozíciu odborov na Slovensku v kontexte šírenia vírusu COVID-19, jeho sociálnych a ekonomických dosahov, súvisiacich legislatívnych zmien a vývoja na politickej scéne. Hlavným cieľom publikácie je prispieť k odbornej a vedeckej reflexii, ako aj k širšej spoločenskej a politickej diskusii, o prítomnosti a budúcnosti odborov na Slovensku, ako aj k pochopeniu a uchopeniu širších súvislostí uvedenej problematiky.

Monografia ponúka dve línie nahliadania na odbory v roku 2020 a ich výzvy v čase pandemickej a následne hospodárskej a sociálnej krízy.

Prvou líniou je sociologicko-politologická perspektíva súčasného postavenia odborov v kontexte relevantných aktuálnych politických, sociálnych a ekonomických súvislostí. Je istou reflexiou otázok politiky zamestnanosti, mzdovej politiky, kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu v rámci tripartity, pričom patričná pozornosť je venovaná vzťahu odborov k politickým stranám a sociálnym parterom, osobitne k vláde. 

Druhá, právna línia, nahliada na činnosť a postavenie odborov na Slovensku v kontexte súčasnej legislatívnej úpravy. Poukazuje na rôzne paradoxy majúce dosah na pôsobenie odborových organizácií, kolektívne vyjednávanie či zastupovanie zamestnancov u zamestnávateľa. Bližšie sa zaoberá problematikou reprezentatívnosti, rovnakým zaobchádzaním s odborovými organizáciami, pôsobením profesijných odborových organizácií u zamestnávateľa, výkonom kontrolnej činnosti a vymedzením kolektívneho sporu o plnenie záväzkov, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom.

Publikácia je dostupná nižšie:

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben