Publikácie

Population development in the Slovak Republic 1999

Institute of Information and Statistics, Demographic Research Centre. [Authors: Jana Chovancová-Marenčáková ...]. - Bratislava, 2000<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (6070 KB, PDF-File)


Slovensko-Mad'arský Seminár Otázky Bezpečnostej a Obrannej Stratégie v Kontexte Strategickej Koncepcie NATO

(Dunajská Streda, 10.-11.2.2000)
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1870 KB, PDF-File)


Korba, Matúš; Kmec, Vladimír

Civilno-vojenské vzt'ahy a scenáre ich vývoja v SR

Matúš Korba ; Vladimír Kmec. - Bratislava : Slovenská Spoločnost' pre Zahraničnú Politiku [u.a.], [2000]<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4520 KB, PDF-File)


Otázky bezpečnostnej politiky a bezpečnostej stratégie v kontexte strategickej koncepcie NATO

Medzinárodný Seminár na Tému Otázky Bezpečnostnej Politiky a Bezpečnostej Stratégie v Kontexte Strategickej Koncepcie NATO, Častá-Papernička, 20.-31.3.2000
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4600 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Pala, Radovan

Development possibilities of regions of the Slovak Republik

Pavol Kárśz ; Pavol Kárśz ml. ; Radovan Pala. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2000<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4600 KB, PDF-File)


Premeny

príručka pre novinárov a ich organizácie
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2780 KB, PDF-File)


Bárány, Eduard

Právna úprava politických strán na Slovensku

Eduard Bárány. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2500 KB, PDF-File)


Forrová, Magda

Programy Európskej Komisie na Slovensi

súčasný stav a perspektívy
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1980 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1999

Pavol Kárász ; Juraj Renčko. - Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 1999<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2440 KB, PDF-File)


Róm znamená: človek

diskusia v Čilistove o pálčivom probléme
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1680 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben