Publikácie

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1996

Pavol Kárász ; Juraj Renčko ; Iveta Pauhofová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1996<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2380 KB, PDF-File)


Lubyová, Martina

Pension security system in the Slovak Republik

Martina Lubyová. - [Bratislava] : Friedrich Ebert Foundation, 1996<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (2580 KB, PDF-File)


Lukáč, Pavol

Súčasná podoba slovensko-nemeckých bilaterálnych vzt'ahov

náčrt vývinu a stavu problematiky
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (4250 KB, PDF-File)


Dauderstädt, Michael; Lippert, Barbara

K rozšíreniu Európskej Únie na východ

Michael Dauderstädt ; Barbara Lippert. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1995<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1290 KB, PDF-File)


Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta

Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 1995 z pohl'adu komunálnej sféry

Pavol Kárász ; Juraj Renčko ; Iveta Pauhofová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta [u.a.], 1995<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (1810 KB, PDF-File)


Vladárová, Marta

Tripartizmus ako forma sociálneho dialógu na Slovensku

Marta Vladárová. - Bratislava : Nadácia Friedricha Eberta, 1995<
Bonn, 2003

Stiahnuť publikáciu (3120 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

 

nach oben